Wijziging van Europese wetgeving

Implementatiewet richtlijn verkoop goederen en levering digitale inhoud

Implementatiewet modernisering consumentenbescherming

Europese wetgeving webshops en consumenten – de moderniseringsrichtlijn

Per 1 januari 2022 is de Europese Implementatiewet richtlijn verkoop goederen en levering digitale inhoud actief en per 28 mei 2022 is de  Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming leidend voor consumenten aankopen. Deze wet vervangt hiermee de richtlijnen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen

Veel tekst waarbij het voor u, als klant van De Schoenveter Specialist, uitkomt op het volgende:

1: Reviews: Alle reviews op een webshop van een leverancier dienen afkomstig te zijn van eigen klanten en alle feedback dient te zijn geplaatst. Er mogen dus geen feedbacks van andere sites, zelf gemaakte beoordelingen of andere reviews geplaatst zijn. Hiermee wordt voorkomen dat misleidende informatie bij een artikel geplaatst is. Hoe wij omgaan met beoordelingen vind je via deze link.

2: Garantie en Klachten: Een klant krijgt de kans om binnen 2 maanden “na constatering van een defect” een klacht in te dienen. Let Wel – de meeste consumenten denken dat een klacht nu binnen een maand na aankoop moet plaatsvinden, de wet geeft aan dat je de termijn ingaat vanaf het moment dat je het defect ziet. De termijn voor indienen is dus verlengd naar 2 maanden – waarbij de constateringstermijn EN de aantoningstermijn verlengd is van een half jaar naar een jaar. De wet noemt dit het “wettelijk bewijsvermoeden”. Wanneer dus een gebrek aan een artikel binnen een jaar na aankoop wordt geconstateerd wordt er van uit gegaan dat dit defect al aanwezig was bij aflevering. Samen met de indientermijn van een klacht kan dus een artikel na een jaar en 2 maanden nog aan ons aangeboden worden voor een klacht over de conformiteit. En dan gaat het dus over de eigenschappen die je redelijkerwijs van een artikel kunt verwachten. Vaste klanten van www.veter.shop weten dat De Schoenveter Specialist hier geen wet of regelgeving voor nodig heeft, als iets niet voldoet aan de verwachting lossen we dit altijd op, maar we geven u daarbij hier wel het wettelijk kader. Onze bredere garantie wordt in deze wet de Commerciele garantie, aanvullend op de wettelijke garantie. Als een product niet voldoet aan de verwachting wordt het door ons altijd vervangen – en daarbij hebben we het niet over termijnen, maar hanteren we het redelijkerwijsprincipe gedurende een periode van 2 jaar na aankoop.

3: Kortingen en misleidende informatie. Het is met ingang van bovengenoemde wetgeving niet meer toegestaan dat consumenten worden misleid door kortingsacties met prijzen die worden vergeleken met fictieve voorgaande prijzen. Het is dus verboden om voordat de actie start eerst de verkoopprijs te verhogen en dan een korting te geven ten opzichte van die “onjuiste” voorgaande prijs. Korting ten opzichte van adviesprijs of andere referenties is wel toegestaan mits duidelijk vermeld.

4: Kwaliteitsverschillen in Europa: het is verboden om een artikel aan te bieden in een EU land dat gelijk is aan een artikel dat in een ander EU land wordt verkocht met een andere samenstelling of andere kenmerken. De Schoenveter Specialist neemt haar producten af van Nederlandse en Belgische distributeurs en groothandels, waarbij authenticiteit van merken en kwaliteit is geborgd.

De overige richtlijnen zijn niet van belang voor u als consument en hebben wij verwerkt in deze webshop.

Heeft u vragen over deze richtlijnen, stuur ze dan naar Rene info@veter.shop

Plaats een reactie